Jdi na obsah Jdi na menu
 


MANŽELSTVÍ

 

Manželství je celoživotní svazek mezi mužem a ženou určený k vzájemné pomoci a dobru dětí, který mezi dvěma pokřtěnými povýšil Kristus na svátost. I zde je třeba v případě zájmu o svatbu v kostele se s tímto pohledem na obsah a účel manželství ztotožnit.

 

V katolickém kostele mohou běžně uzavřít manželství dva pokřtění katolíci, kteří jsou buď svobodní nebo ovdovělí. Je-li jeden z nich nepokřtěný, je možno zažádat o výjimku (tzv. dispens), kterou uděluje biskup. Je-li jeden z nich pokřtěný nekatolík, rovněž se žádá biskup o dovolení (licenci).

 

Žadatelé o církevní sňatek nejprve s dostatečným časovým předstihem (alespoň 3 měsíce) navštíví kněze, domluví s ním termín svatby i setkání, která jí budou předcházet (i před svatbou je třeba absolvovat základní poučení jak ve věcech víry, tak svátosti manželství). Poté musí s osobními doklady kontaktovat matriční úřad, kde jim je vydáno osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství před orgánem církve.